Âm ly xem phim DENON AV Receiver AVC -X4800H

49.000.000 

Bảo Hành: 12 tháng.

Lắp Đặt, Tư Vấn: Miễn phí.

Giao Hàng: Tận Nơi.

Liên Hệ: * 0979.469.678 *

In stock


Power amplifier

 

Rated out­put:

Front:

125 W + 125 W (8 Ω/ohms, 20 Hz – 20 kHz with 0.05 % T.H.D.)

165 W + 165 W (6 Ω/ohms, 1 kHz with 0.7 % T.H.D.)

Cen­ter:

125 W (8 Ω/ohms, 20 Hz – 20 kHz with 0.05 % T.H.D.)

165 W (6 Ω/ohms, 1 kHz with 0.7 % T.H.D.)

Sur­round:

125 W + 125 W (8 Ω/ohms, 20 Hz – 20 kHz with 0.05 % T.H.D.)

165 W + 165 W (6 Ω/ohms, 1 kHz with 0.7 % T.H.D.)

Sur­round back / Height1 / Height2:

125 W + 125 W (8 Ω/ohms, 20 Hz – 20 kHz with 0.05 % T.H.D.)

165 W + 165 W (6 Ω/ohms, 1 kHz with 0.7 % T.H.D.)

Metal Front Panel

System Remote Control: RC-1253

 LCD Display

Power Consumption in W: 710

Power Consumption No-Sound (ECO On / Off) in W: 65W/110W

Standby Consumption in W: 0.1

CEC Standby Consumption in W: 0.5

Network Standby Consumption in W: Less than 2.0

Maximum Dimensions
Antenna:Horizontal: (W x D x H) in inches
Antenna:Vertical: (W x D x H) in inches)
w/o Antenna: (W x D x H) in inches】

"17.1 x 15.3 x 6.6 ( 17.1 x 15.3 x 9.3 ) 【 17.1 x 14.9 x 6.6 】"

Weight in LBS: 29.1