Luxman C-700U

Bảo Hành: 12 tháng.

Lắp Đặt, Tư Vấn: Miễn phí.

Giao Hàng: Tận Nơi.

Liên Hệ: * 0979.469.678 *

Item Value
Input Sensitivity
LINE 250 mV / 1 V output, 1 kHz, load 50 kΩ
BAL LINE 250 mV / 1 V output, 1 kHz, load 100 kΩ
LINE → BAL LINE 250 mV / 1 V output, 1 kHz, load 100 kΩ
BAL LINE → LINE 250 mV / 1 V output, 1 kHz, load 50 kΩ
Maximum Output
LINE 11 V / distortion 0.1 %, 1 kHz, load 50 kΩ
BAL LINE 11.5 V / distortion 0.1 %, 1 kHz, load 100 kΩ
LINE → BAL LINE 11.5 V / distortion 0.1 %, 1 kHz, load 100 kΩ
BAL LINE → LINE 11 V / distortion 0.1 %, 1 kHz, load 50 kΩ
Input impedance
LINE 46 kΩ / 1 kHz
BAL LINE 67 kΩ / 1 kHz
Unselected LINE 33 kΩ / 1 kHz
Unselected BAL LINE 67 kΩ / 1 kHz
Output impedance
LINE 90 Ω / 1 kHz
BAL LINE 600 Ω / 1 kHz
Total harmonic distortion
LINE 0.007 % / 1 V output, 20 Hz - 20 kHz, load 50 kΩ
BAL LINE 0.010 % / 1 V output, 20 Hz - 20 kHz, load 100 kΩ
LINE → BAL LINE 0.007 % / 1 V output, 20 Hz - 20 kHz, load 100 kΩ
BAL LINE → LINE 0.009 % / 1 V output, 20 Hz - 20 kHz, load 50 kΩ
Frequency response
LINE +0, −0.1 dB / 1 V output, 20 Hz - 20 kHz, load 50 kΩ
+0, −3.0 dB / 1 V output, 5 Hz - 120 kHz, load 50 kΩ
BAL LINE +0, −0.2 dB / 1 V output, 20 Hz - 20 kHz, load 100 kΩ
+0, −3.0 dB / 1 V output, 5 Hz - 80 kHz, load 100 kΩ
LINE → BAL LINE +0, −0.2 dB / 1 V output, 20 Hz - 20 kHz, load 100 kΩ
+0, −3.0 dB / 1 V output, 5 Hz - 110 kHz, load 100 kΩ
BAL LINE → LINE +0, −0.2 dB / 1 V output, 20 Hz - 20 kHz, load 50 kΩ
+0, −3.0 dB / 1 V output, 5 Hz - 85 kHz, load 50 kΩ
S/N ratio
LINE 125 dB (IHF-A) / distortion 0.1 %,1kHz, load 50 kΩ
BAL LINE 122 dB (IHF-A) / distortion 0.1 %,1kHz, load 100 kΩ (ATT. −87dB)
LINE → BAL LINE 122 dB (IHF-A) / distortion 0.1 %,1kHz, load 100 kΩ
BAL LINE → LINE 125 dB (IHF-A) / distortion 0.1 %,1kHz, load 50 kΩ (ATT. −87dB)
Tone control
Bass ±8 dB at 100 Hz
Treble ±8 dB at 10 kHz
Loudness Control
100 Hz +7 dB
10 kHz +5 dB
Power consumption 28 W / 2 W (at standby)
Power supply 230 V ~ (50 Hz)
Max. external dimensions 440 (W) × 130 (H) × 430 (D) mm
Weight 14.6 kg (main unit only)