Luxman CL-38U

105.000.000 

Bảo Hành: 12 tháng.

Lắp Đặt, Tư Vấn: Miễn phí.

Giao Hàng: Tận Nơi.

Liên Hệ: * 0979.469.678 *

In stock

Item Value
Input Sensitivity / Impedance LINE: 190mV / 50kΩ ,
PHONO (MM): 2mV / 47kΩ,
PHONO (MC-H): 0.3mV / 100Ω,
PHONO (MC-L): 0.08mV / 30Ω
Output Voltage / Impedance 1V RMS / 300Ω, 19V (max.)
Total Harmonic Distortion 0.006% (1kHz), 0.06% (20Hz - 20kHz)
Frequency Response PHONO: 20Hz - 20kHz (+0, -0.5dB),
LINE: 10Hz - 70kHz (+0, -3.0dB)
S/N Ratio LINE: 100dB, PHONO (MM): 68dB,
PHONO (MC-H): 63dB, PHONO (MC-L): 60dB
Input LINE x 4, PHONO x 1
Tape Input / Output 1 set
Lien Output 2 sets
Tone Control Bass Turnover Frequency: 150Hz / 300Hz / 600Hz
Treble Turnover Frequency: 1.5kHz / 3kHz / 6kHz
Low Cut 30Hz (-6dB/oct)
Dimensions (W x H x D) 400 × 170× 307 (mm)
Net Weight 13.5kg