VPI Classic2P Turntable

Tình Trng: Còn hàng.

B
o Hành: 12 tháng.

Lắp Đặt, Tư Vấn: Miễn phí.

Giao Hàng: Tận Nơi.

Liên Hệ: * 090.2369.678 *
——————————–


Dimensions: 
20 1/2" x 15 1/2" x 10"
Footprint: 19 1/4" x 14 1/4"
Diameter of single foot: 2 1/4" D
Platter Height: 2"
Platter Weight: 20 pounds
Total Weight: 65 pounds