Rotel Michi S5

Bảo Hành: 12 tháng.

Lắp Đặt, Tư Vấn: Miễn phí.

Giao Hàng: Tận Nơi.

Liên Hệ: * 0979.469.678 *


DIMENSIONS (W X H X D) 
485 × 238 × 465mm
19" × 9.375" × 18.25"
FRONT PANEL HEIGHT
220mm (8.625")
POWER REQUIREMENTS
120V, 60Hz
POWER CONSUMPTION
1200W
STANDBY POWER CONSUMPTION
Normal: <0.5W
Network Wakeup: <2W
NET WEIGHT
59.9kg (132.1lbs.)
BTU (4 Ω, 1/8th Power)
3450 BTU/h
CONTINUOUS POWER OUTPUT
500 W/CH (8Ω)
800 W/CH (4Ω)
TOTAL HARMONIC DISTORTION
<0.008%
FREQUENCY RESPONSE
20Hz - 20kHz (+0dB, -0.15dB)
10Hz - 100kHz (+0dB, -0.4dB)
SIGNAL TO NOISE RATIO (IHF “A” weighted)
120dB
GAIN
Unbalance: 28dB
Balance: 24dB