Rotel RC-1590

41.900.000 

Bảo Hành: 12 tháng.

Lắp Đặt, Tư Vấn: Miễn phí.

Giao Hàng: Tận Nơi.

Liên Hệ: * 0979.469.678 *

In stock


Model RC-1590
Total Harmonic Distortion (20Hz-20kHz) < 0.002%
Input Sensitivity / Impedance  
Phono Input (MM) 2.5 mV / 47k ohms
Line Level Inputs (RCA) 150 mV / 100k ohms
Line Level Inputs (XLR) 250 mV / 100k ohms
Output Level  
Line Level (RCA) 1 V
Balanced (XLR) 2 V
Frequency Response:  
Phono Input 20 Hz - 20k Hz, 0 ± 0.2 dB
Line Level Inputs 10 Hz - 100k Hz, 0 ± 0.1 dB
Signal to Noise Ratio (A weighting)  
Phono Input 80 dB
Line Level Inputs 112 dB
Channel Separation  
Phono Input > 75 dB
Line Level Inputs > 75 dB
Digital Section  
Frequency Response 20 Hz - 20k Hz (± 0.5 dB, Max)
Signal to Noise Ratio (A weighting) 108 dB
Digital Inputs SPDIF LPCM(up to 192k Hz 24 bit)
PC-USB USB Audio Class 1.0
(up to 96kHz 24 bit)
USB Audio Class 2.0
(up to 192kHz 24bit)*
*Driver installation required
General  
Power Requirements: USA: 120 Volts, 60 Hz
EC: 230 Volts, 50 Hz
Power Consumption 45 watts
Standby Power Consumption < 0.5 watts
BTU 78 BTU/h
Dimensions (W x H x D) 431 x 144 x 348 mm
(17 x 5 11/16 x 13 7/9 ins)
Front Panel Height 3U (132.6 mm, 5 1/4 ins)
Weight (net) 9.2 kg, 20.28 lbs.